De wereld digitaliseert. En iedereen moet mee. Dat betwist vandaag niemand meer. Maar nu het ook stilaan algemeen aanvaard is dat β€˜print niet dood is’, stijgt de vraag naar gedrukte publicaties weer. Ook bij The Nutshell geloven we dat print in vele gevallen een waardevolle...